záhrady

  • Záhrady 1
  • Záhrady 2
  • Záhrady 3

– Záhradná architektúra projekcia, návrhy, realizácia, údržba okrasných a úžitkových záhrad.
– Mestská zeleň – parky, námestia, pešie zóny.
– Súkromná zeleň – rodinné domy, firemné priestory
– Krajinná zeleň
– Priemyselná zeleň ,ozelenenie areálov
– Zeleň detských a športových areálov
– Poradenstvo